Segons el «Real Decreto 235/2013 de 5 d’abril», on s’aproba el procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis, tota vivenda o local comercial tant de nova construcció o ja existent, necessita una certificació energètica per a ser venut o llogat.

Aquesta llei és d’aplicació des del juny del 2013. Per tant, a partir d’este moment, tots els pisos o locals en venta o lloguer necessiten de la certificació energètica per a poder tenir un contrat de venda o arrendament legal.

A MR enginyers realitzem la certificació energètica de la seua vivenda o local per a que el puga llogar o vendre sense problemes. Ens encarreguem de:

  • Recollida de dades de la vivenda o local
  • Realització de la certificació energètica
  • Registre de la certificació a l’Agencia Valenciana de l’Energia, tràmit necessari per a la validesa de la certificació.