Des de l’any 2003, tot edifici de nova construcció que no siga unifamiliar, necessita d’un projecte d’infraestructures comunes de telecomunicació per aconseguir la cèdula d’habitabilitat.


En este projecte queda recullida l’estructura de les xarxes de radio i televisió terrestres i per satèl·lit, telefonia bàsica i, des del 2011, els serveis de banda ampla que tenen previsió en la zona on es situa l’edifici.
Si l’edificació és de més de 20 vivendes, locals i oficines, és necessària també una certificació final d’obra on consti que la instalació ha estat feta segons el disseny del projecte i compleix amb la normativa.


A MR enginyers redactem projectes ICT per a tota classe d’edificacions. També es pot contractar la direcció d’obra que inclou l’acta de replanteig, on es confirma la validesa del projecte o la necessitat de modificacions.

Si l’edifici és de més de 20 vivendes, locals i oficines es pot contractar la certificació final d’obra on es realitzarà el protocol de probes necessari per a comprobar el correcte funcionament de la infraestructura.